Artykuły

Są to parametry charakteryzujące przydatność stali w gospodarce. Ich wielkość uzależniona jest od składu stopu i obróbki. Podane poniżej wartości są charakterystyczne dla stali stosowanych w budownictwie. Granica sprężystości określa maksymalne naprężenia po ustąpieniu których materiał wraca do swoich pierwotnych wymiarów. Wytrzymałość na rozciąganie określana wielkością naprężenia wywołanego w... Czytaj więcej
Korozją nazywamy stopniowe niszczenie tworzyw z skutek działania środowiska. Nazwa pochodzi pod łacińskiego wyrazu corrodere – zżerać. Pojęcie korozji dotyczy przede wszystkim metali i stopów, choć stosuje się je również do tworzyw niemetalowych, jak betony, materiały ceramiczne i tworzywa sztuczne. Przyczyną korozji są różnorodne procesy chemiczne, elektrochemiczne, biologiczne i mechaniczne.... Czytaj więcej
Stal - Stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i plastycznie obrabialny o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Węgiel w stali najczęściej występuje w postaci perlitu płytkowego. Niekiedy jednak, szczególnie przy większych zawartościach węgla cementyt występuje w postaci... Czytaj więcej
Aluminium jest drugim po żelazie najczęściej stosowanym metalem. Wynika to z faktu, że metal ten łączy w sobie unikalną kombinację pożądanych własności: » niewielka masa, » wysoka wytrzymałość, » plastyczność, » podatność na obróbkę, » wysoka odporność na korozję, » dobre przewodnictwo ciepła, » dobre przewodnictwo elektryczności, GĘSTOŚĆ Gęstość aluminium wynosi 2,7 kg/dm3 i jest około trzy razy... Czytaj więcej
KLEJENIE ALUMINIUM Aluminium jest zdecydowanie najczęściej klejonym metalem. Połączenia klejone w wykonywanych ze stopów aluminium samolotach stosowane są na dużą skalę od połowy lat 40-ch. Obecnie klejenie stosuje się powszechnie w konstrukcjach nośnych samolotów i śmigłowców ( łopaty wirnika, dźwigary skrzydeł ). SPAWANIE ALUMINIUM Aluminium nadaje się doskonale do spawania. Można je spawać... Czytaj więcej
W ostatnich latach maszyny i narzędzia do obróbki aluminium przeszły szybki rozwój. Oznacza to w praktyce, że czas obróbki uległ dużemu skróceniu, a konkurencyjność materiału wzrosła. W dziedzinie obróbki wiórowej dzięki obróbce o wysokiej szybkości skrawania uzyskano węższe tolerancje, mniejsze grubości, oraz krótszy czas trwania operacji. Metody tradycyjne, gdzie koszt narzędzi jest wysoki (... Czytaj więcej
USZLACHETNIANIE POWIERZCHNI Wygląd i jakość „surowej” powierzchni wyciskanych profili aluminiowych są całkowicie wystarczające w wielu obszarach zastosowania nawet bez dalszych procesów uszlachetniających. SZLIFOWANIE Szlifowanie jest jednym ze sposobów na poprawienie jakości powierzchni. Proces ten pozostawia drobne rowki przebiegające zgodnie z kierunkiem obróbki. Uzyskana powierzchnia może być... Czytaj więcej
Surowe aluminium przejawia w większości warunków bardzo wysoką odporność na korozję. Dzieje się tak głównie dla tego, że aluminium samoczynnie pokrywa się bardzo cienka, lecz skuteczna warstwą ochroną tlenku, która przeciwdziała dalszemu utlenianiu. W odróżnieniu od warstwy tlenkowej powstającej na wielu innych metalach, tlenek glinu szczelnie przylega do podłoża. Najczęściej występującymi typami... Czytaj więcej
Cięcie laserowe, obróbka CNC, frezowanie