Korozja aluminium

Surowe aluminium przejawia w większości warunków bardzo wysoką odporność na korozję. Dzieje się tak głównie dla tego, że aluminium samoczynnie pokrywa się bardzo cienka, lecz skuteczna warstwą ochroną tlenku, która przeciwdziała dalszemu utlenianiu. W odróżnieniu od warstwy tlenkowej powstającej na wielu innych metalach, tlenek glinu szczelnie przylega do podłoża.

Najczęściej występującymi typami korozji aluminium są:
» korozja elektrochemiczna ( galwaniczna )
» korozja wżerowa
» korozja szczelinowa

Zapytanie ofertowe na zakup lasera światłowodowego