Właściwości i parametry aluminium

Aluminium jest drugim po żelazie najczęściej stosowanym metalem.

Wynika to z faktu, że metal ten łączy w sobie unikalną kombinację pożądanych własności:

» niewielka masa,
» wysoka wytrzymałość,
» plastyczność,
» podatność na obróbkę,
» wysoka odporność na korozję,
» dobre przewodnictwo ciepła,
» dobre przewodnictwo elektryczności,

GĘSTOŚĆ
Gęstość aluminium wynosi 2,7 kg/dm3 i jest około trzy razy mniejsza niż gęstość stali.

WYTRZYMAŁOŚĆ
Wytrzymałość na rozciąganie stopów aluminium wynosi od 70 do 700 N/mm2.
W odróżnieniu od większości gatunków stali, aluminium nie staje się kruche w niskich temperaturach.
W ręcz odwrotnie wytrzymałość się jeszcze bardziej zwiększa.

ROZSZERZALNOŚĆ LINIOWA
W porównaniu z innymi metalami aluminium charakteryzuje się stosunkowo wysokim współczynnikiem rozszerzalności liniowej. Fakt ten musi być uwzględniony w niektórych typach konstrukcji.

PLASTYCZNOŚĆ
Wysoka plastyczność, będąca warunkiem wyciskania profili aluminiowych, jest wykorzystywana również przy gięciu, oraz innych rodzajach obróbki plastycznej, zarówno na gorąco, jak i zimno.

ŁĄCZENIE
Elementy aluminiowe można pewnie łączyć poprzez : nitowanie skręcanie spawanie lutowanie i klejenie.
Aluminium z powodzeniem można łączyć z innymi materiałami.

OBRÓBKA
Stopy aluminium dają się łatwo obrabiać większością metod.
Obróbka skrawaniem – toczenie, frezowanie, wiercenie, cięcie, wykrawanie, gięcie.

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ
Podobnie jak większość pozostałych metali aluminium wchodzi w reakcję w zawartym w powietrzu tlenem.
Tworząca się w ten sposób warstewka tlenku jest bardzo cienka, jej grubość wynosi zaledwie kilka setnych mikrometra ( 1 mikrometr jest równy jednej tysięcznej milimetra ).
Powłoka jest szczelna i stanowi bardzo dobre zabezpieczenie przed korozją.
W przypadku uszkodzenia warstwy tlenku następuje samoczynne jej samozasklepienie.
Aluminium charakteryzuje się wysoką odpornością w środowiskach neutralnych i lekko kwaśnych.
W warunkach silnej kwasowości lub zasadowości tempo korozji jest wysokie.

NIETOKSYCZNOŚĆ
Glin jest trzecim , po tlenie i krzemie pierwiastkiem występującym w skorupie ziemskiej, a związki glinu są naturalnym składnikiem naszego pożywienia.

Zapytanie ofertowe na zakup lasera światłowodowego