Obróbka CNC

Oferujemy obróbkę detali, profili i odlewów na pionowych centrach sterowanych numerycznie, które pozwalają na uzyskanie dowolnej linii kształtu z dokładnością +/- 0,003 mm. W zakresie osi: X=1300 mm, Y=540 mm, Z=560 mm