Toczenie CNC w Śląsku — seryjna produkcja i minimalne koszty

Toczenie CNC gwarantuje wysoką dokładność i powtarzalność produkcji. Metoda minimalizuje uszkodzenie materiału, co redukuje poniesione koszty. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!

Czym jest toczenie CNC?

Toczenie CNC od metody konwencjonalnej różni się przede wszystkim sposobem sterowania. Za ruch tradycyjnych tokarek odpowiada człowiek. Natomiast nowoczesne rozwiązania wykorzystują sterowanie numeryczne, liczne czujniki oraz regulację prędkości obrotowej. Pracownik wprowadza do urządzenia dane i umieszcza materiał w odpowiednim miejscu. Toczenie ma za zadanie usunąć warstwy materiału, żeby nadać przedmiotowi kształt bryły obrotowej, czyli walca, stożka czy kuli. Żeby uzyskać taki efekt, materiał musi się obracać wokół własnej osi, a nóż znajdować w wyznaczonym miejscu. Metodę toczenia CNC wykorzystuje się m.in. do produkcji śrub, nakrętek, sworzni oraz wałków.

Zalety toczenia CNC:

  • wysoka precyzja,
  • szybkość,
  • powtarzalność wyników,
  • tworzenie przedmiotów o skomplikowanej geometrii.

Rodzaje toczenia

Wyróżnia się pięć podstawowych rodzajów toczenia:

  • wzdłużne — w czasie skrawania nóż przesuwa się równolegle do osi obrotu materiału,
  • poprzeczne — w czasie skrawania nóż przesuwa się prostopadle do osi obrotu materiału,
  • kopiowe — obrabiany przedmiot ma dokładnie taki sam kształt jak wzornik umieszczony w tokarce,
  • kształtowe — kształt obiektu skrawanego zależy od kształtu krawędzi noża.

Odpowiedniego rodzaju toczenie CNC dostosowujemy do danego zlecenia.

Zapytanie ofertowe na zakup lasera światłowodowego