Zasady bezpieczeństwa przy pracach na maszynach CNC

Zasady bezpieczeństwa przy pracach na maszynach CNC

Niewiele osób wie o tym, że dawniej przy obrabiarkach CNC ginęło co roku wielu pracowników, jeszcze więcej doznawało znacznych obrażeń. Współczesne maszyny wyposażone są w różnego rodzaju zabezpieczenia, firmy wprowadzają też wytyczne i zasady z maszynami CNC. O czym musi pamiętać operator?

Umiejętności i kwalifikacje pracownika

Przede wszystkim maszyny CNC powinien obsługiwać tylko upoważniony do tego, wykwalifikowany personel. Obsługa maszyny musi być dla niego zrozumiała.
Obróbka CNC powinna się rozpocząć od dokładnych oględzin ogólnego stanu technicznego obrabiarki, sprawdzenia jej poziomów napełnieni i uzupełnienia niedoborów i upewnienia się, że nigdzie nie dochodzi od wycieków. Przy maszynie nie wolno pracować z rozpuszczonymi włosami, lub zwisającą biżuterią. Pracownikowi nie wolno manipulować ręką przy elementach maszyny będących w ruchu, ani wyłączać lub zdejmować zabezpieczeń. Nie powinno się też ustawiać też obrotów wyższych niż dopuszczalne, ani zmieniać programów na programowalnych systemach sterowania. Niedopuszczalna jest praca po spożyciu lekarstw zmniejszających zdolność koncentracji, a także wchodzenie do wnętrza maszyny. Pracownicy powinni korzystać z okularów ochronnych, a także – co niestety wciąż nie jest popularne – słuchawek ochronnych. 

Sprawność maszyn

Zasady bezpieczeństwa wskazują też, że nie powinno się eksploatować maszyn, które są uszkodzone. Każde niestandardowe zachowanie urządzenia powinno być zgłoszone pracodawcy, który powinien wezwać do niego serwis. Niedopuszczalne są również naprawy maszyn CNC przez osoby, które nie mają do tego kwalifikacji. Po zakończeniu pracy pracownicy powinni zgłaszać przełożonemu zmiany przy maszynie i zostawiać swoje miejsce pracy uporządkowane. Na zdrowie i życie współpracowników może mieć nawet to, czy wyraźnie opisują płyny do maszyny. Pamiętajmy, że żadne procedury nie zastąpią zdrowego rozsądku i odpowiedzialności pracowników, dlatego warto zwracać im uwagę istotę BHP.

Zapytanie ofertowe na zakup lasera światłowodowego