Obróbka plastyczna

Oferujemy cięcie, gięcie i dziurowanie detali na prasach mimośrodowych o nacisku od 2,5 do 100 ton.