W jakich działaniach przemysłowych korzysta się z toczenia CNC?

toczenie CNC

Obróbka CNC niewątpliwie zrewolucjonizowała przemysł. CNC to skrót od angielskiego Computerized Numerical Control, czyli procesu, w którym toczenie jest całkowicie zautomatyzowane dzięki zastosowaniu zintegrowanego z maszyną mikrokomputera. Operator nie musi wykonywać innych czynności manualnych, niż uzbrojenie maszyny, zamocowanie materiału, wywołanie programu i ustawienie jego punktu zerowego. Program można napisać od podstaw, ale w wielu przypadkach maszynę można też zaprogramować, mając do dyspozycji gotowy trójwymiarowy model produktu.

Zalety toczenia CNC

Toczenie CNC ma oczywiście wiele zalet. Przede wszystkim w miarę możliwości eliminuje ono czynnik ludzki. Toczenie przebiega szybciej i jest bardziej precyzyjne. Zminimalizowane jest też ryzyko błędu operatora, a zmaksymalizowane jego bezpieczeństwo.
Toczenie CNC cechuje się niezwykłą dokładnością i powtarzalnością wykonywanych części, przez co czynność znacząco skraca łańcuch procesu produkcyjnego. Jak pracuje tokarka CNC? Zasada jest dość prosta. Przedmiot, który jest obrabiany, wykonuje ruch obrotowy, a narzędzia skrawające wykonują prostoliniowy ruch posuwny. Warto dodać, że nowoczesne tokarki CNC często są wyposażane w dodatkowe osie sterowane numerycznie, dzięki czemu mogą wykonywać część prac, które dawniej musiała wykonać frezarka. To z kolei oznacza, że proces przygotowania elementu jest jeszcze krótszy, nie trzeba go przenosić w celu dalszej obróbki. Budowane obecnie tokarki CNC są też energooszczędne.

Zastosowanie toczenia CNC

Toczenie CNC może  być wykorzystywane w przypadku produkcji mało seryjnej, jak wielkoseryjnej. Najczęściej korzysta z niego przemysł motoryzacyjny, maszynowy i lotniczy, jednak jest równie popularne w branży medycznej. W każdej z tych gałęzi przemysłu bardzo istotna jest precyzja i powtarzalność wykonania, której nie oddałoby się osiągnąć przy toczeniu konwencjonalnym. Toczenie CNC może zapewnić też odpowiednią wydajność, gdyż maszyny mogą pracować w zasadzie bez przerwy.

Zapytanie ofertowe na zakup lasera światłowodowego