Obróbka wibrościerna

Oferujemy usługę obróbki wibrościernej, która polega na usunięciu ostrych krawędzi i gratu z powierzchni detali wcześniej obrabianych.