Najważniejsze parametry techniczne wpływające na proces frezowania

Dobór odpowiednich parametrów skrawania jeszcze przed rozpoczęciem procesu jest kluczowy, by uzyskać oczekiwany efekt. Podstawowymi parametrami przy frezowaniu są prędkość skrawania, posuw i głębokość skrawania. Dobierając parametry frezowania, powinniśmy wziąć pod uwagę kilka rzeczy.

Kryteria doboru frezowania

Przed rozpoczęciem pracy należy ustalić, z jakim rodzajem frezowania będziemy mieć do czynienia. Pod względem technologicznym może to być frezowanie walcowe (obwodowe), czołowe lub skośne. Jeśli weźmiemy pod uwagę kryterium konstrukcyjne, możemy mieć do czynienia z frezowaniem pełnym (trzystronnym), niepełnym (dwustronnym) lub swobodnym (obrabiana jest tylko jedna powierzchnia). Trzeba wziąć pod uwagę też rodzaj frezowania pod kątem kinematycznym: czy obrabiany przedmiot będzie przesuwał się w kierunki przeciwnym do ruchu ostrza (frezowanie przeciwbieżne), czy zgodnie z kierunkiem ruchu ostrza (frezowanie współbieżne).

Dobór płytki i parametrów obróbkowych

Pracę rozpoczyna się od doboru rodzaju freza do określonego typu obróbki. Konieczne jest też określenie, z jakim typem materiału obrabianego mamy do czynienia oraz rodzaju samej obróbki – czy będzie to obróbka zgrubna, kształtująca czy wykańczająca. Gdy znamy już rodzaj obrabianego materiału, możemy dobrać odpowiednie płytki skrawające. Następnie określamy wartości prędkości skrawania i posuwu na ostrze. Kolejnym etapem przygotowania do frezowania jest dobór parametrów obróbkowych dla obrabiarki: prędkości obrotowej i prędkości posuwu. Ostatnimi krokami jest określenie parametrów technologicznych szerokości i głębokości skrawania na podstawie założonej wydajności objętościowej obróbki oraz określenie mocy skrawania i weryfikacja potrzebnej mocy  wrzeciona (nie może ona przekroczyć mocy nominalnej).

Ścieżka narzędzia

Ścieżki narzędzia nie zalicza się do podstawowych parametrów technicznych frezowania, jednak stanowi kluczowy element całej operacji, zwłaszcza przy frezowaniu powierzchni o złożonych kształtach lub frezowaniu kieszeni.  Proces często wymaga dynamicznych zmian parametrów obróbkowych.

Zapytanie ofertowe na zakup lasera światłowodowego