Obróbka CNC a tradycyjna. Zestawienie porównawcze

cnc

Precyzyjna obróbka metalu jest wykonywana dzięki urządzeniom pozwalającym na jego skrawanie – tokarkom, frezarkom i wiertarkom. Umożliwiają one uzyskanie odpowiedniego kształtu przy zachowaniu wymaganej jakości wykończenia powierzchni oraz założonej dokładności wymiarowej. Maszyny używane przy obróbce metali mogą być sterowane tradycyjnie lub komputerowo. Specyfika obróbki CNC oraz metod klasycznych, choć pozwala na uzyskiwanie zbliżonych efektów, jest jednak inna. Przekonajmy się, jakie są między nimi najistotniejsze różnice.

W jaki sposób działają urządzenia CNC?

Urządzenia CNC są sterowane przez komputer, realizujący wcześniej przygotowany program obróbki. Powstaje on na podstawie cyfrowego modelu wytwarzanego detalu. Oprogramowanie ułatwia operatorowi określenie potrzebnych narzędzi, optymalizuje ich ruch oraz pozwala na dobór najkorzystniejszych parametrów przemieszczana się głowicy roboczej. Podczas pracy urządzenia zmiana położenia elementów roboczych jest realizowana dzięki serwomechanizmom i zbierającym dane czujnikom. Zautomatyzowana jest także wymiana narzędzi.

Jak obsługuje się maszyny tradycyjne?

Tradycyjne urządzenia do obróbki metalu są obsługiwane przez operatora manualnie. Dobieranie podstawowych parametrów pracy maszyny – m.in. liczby obrotów narzędzia lub przedmiotu obrabianego, posuwu narzędzia, jego prędkości i pozycji – przeprowadza się, dzięki wykorzystywaniu przełożeń mechanicznych oraz wielu dźwigni, cięgien i pokręteł. Uzyskiwane efekty w dużej mierze zależą od doświadczenia i umiejętności tokarza czy frezera.

Co można zyskać dzięki obróbce CNC?

Obróbka CNC oznacza zwiększenie wydajności przez skrócenie czasu potrzebnego na zmiany ustawień czy wymianę narzędzi. Komputerowe sterowanie obróbką pozwala na wyeliminowanie błędów operatora, co wiąże się z redukcją strat materiałowych. Technologia CNC to również uzyskiwanie wysokiej powtarzalności i sposób na podniesienie jakości. Sterowanie numeryczne umożliwia dużą elastyczność produkcji i błyskawiczne przestawianie się między rozmaitymi wyrobami.

Zapytanie ofertowe na zakup lasera światłowodowego